За програмата

Целта на обучението по специалността е подготовка на специалисти с висше образование за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, които имат солидни познания в областта на информационните системи като част от управлението на организацията и ефективното използване на информационните и комуникационните технологии за достигане на конкурентно предимство в бизнеса.

Специалност “Бизнес информационни системи и комуникации” е най-доброто съчетание на познания от две от най-атрактивните области икономика и IT сектора. Това прави студентите, завършили специалността, много търсене, много търсене като специалисти добре познаващи различни икономически области и които могат да се включат успешно с добри предложения за софтуерни решения в дадената област.