Учебен план

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНА / ЗАДОЧНА / ДИСТАНЦИОННО

СТЕПЕН

БАКАЛАВЪР

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

БЪЛГАРСКИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ

4 г./ 8 семестъра

Дипломиране с:

Държавен изпит

СТАРТИРА

м. Октомври